INFORMATION BREDBANDSPROJEKTET!

Regeringen har tidigare beslutat om en bredbandssatsning i Sverige fram till år 2020. Jämtlands län får under den perioden 160 miljoner att fördela, något som Länsstyrelsen handlägger efter ansökan om bidrag.

Nu har Länsstyrelsen behandlat den första omgången ansökningar. Ca 53 miljoner fördelas till 16 projekt.

Västertåsjö fiberförening, där vi ingår är en av de lyckliga som fick sin ansökan BEVILJAD!

Just nu pågår upphandling av mark- och kabelarbete (grävning), material och installation samt kommunikationsoperatör. Sammanlagt ligger tre upphandlingar ute just nu. Anbudstiden har precis gått ut, och utvärdering av anbuden mm pågår.

När detta är klart, då börjar arbetet! Beslut måste fattas för att kunna anlita entreprenörer.

Det blir ett informationsmöte när anbuden är utvärderade!

Till detta även ett informationsbrev med en bindande intresseanmälan/kontrakt.

Nu är det viktigt att vi alla som är intresserade, fullföljer sitt intresse så att vi kan fullfölja projektet. I tidigare information på hemsidan har alla fördelar beskrivits med fiberanslutning!

När entreprenör är anlitad kommer en tidsplan att sättas, som är MYCKET VIKTIG att hålla. Alla fastighetsägare kommer att få utföra lite faktiskt arbete i detta.

Snart kommer ett informationsmöte att genomföras!

Kontakta styrelsen om det finns några funderingar!

EXTRA TACK till Kaj-Gunnar och Jan-Sören Lindh och Eva Pettersson.
De har lagt EXTRA krut på bredbandsprojektet!

Om allt går vägen surfar vi TOKFORT innan nästa vinter!

Nu är vi på gång!!!!!!!!

ÅTERKOPPLING ÅRSMÖTET OCH SNABBLOPPIS PÅ SKOLGÅRDEN 19/3

Då var årsmötet genomfört! Ett femtontal tappra själar samlades på Skolgården.

Vi körde igenom mötet och flera frågor diskuterades. Styrelsen hade i verksamhetsberättelsen bl a tagit upp svårigheten att få bybor att engagera sig. Intentionerna förra året var höga i styrelsen, men tiden räckte inte till, styrelsearbetet är på fritid. Dessutom är det samma bybor som engagerar sig och bidrar med insatser, det behövs flera.

I år avtackades Erik Nordin, han lämnade sin ordförandepost. Föreningen har inte lyckats få fram en valberedning förra året. Detta resulterade i att styrelsen dessutom, fick hantera denna uppgift. Till innevarande år hade styrelsen inget förslag på ny ordförande för årsmötet att välja, inte heller fanns det någon intresserad till en valberedning.

Årsmötet hade inte heller något förslag, ordförande för årsmötet föreslog att frågan om  ordförande och valberedning skulle återremitteras till styrelsen för handläggning.

Styrelsen får kalla till extra årsmöte då kandidater har hittats. I avvaktan på detta får sittande styrelse lösa föreningens dagliga drift ändå.

Under året skickade styrelsen ut en enkät till byborna om föreningen och bad även om förslag till aktiviteter mm. Enkäten fick ett mycket svagt genomslag och få svar återkom.

Glädjande är dock att föreningen har en ny hyresgäst i lägenheten på Skolgården från 1 mars. Det innebär en viktig inkomst till föreningen, som annars saknar egna intäkter.

Nu har vi en tryggare möjlighet att klara driftskostnaderna för vår fina samlingslokal.

En renovering är påbörjad med tapetsering, takmålning mm Kommande hyresgäster bidrar med arbete! Köket kommer att få en rejäl uppfräschning!

Styrelseledamöter har påbörja rivning i köket. För att snabbare få ordning på köket, tar styrelsen gärna emot hjälp av händiga bybor-kontakta styrelsen om du kan bidra!!!

I samband med rivningen av köket, kommer en ”snabbloppis” med budning att ske på Skolgården lördag 19 mars kl 1400. Ett mindre kylskåp, en fin spegeldörr med karm finns. Intäkterna går till föreningskassan.

Styrelsen är på plats kl 1300.