Logen

Logens historia

Logens ”företrädare” är Strandpaviljongen som låg på udden mitt emot Loggen. Strandpaviljongen var en  öppen dansbana med tak. Runt scenen fanns även väggar.  När sjön dämdes  hamnade  Strandpaviljongen i vatten, och danserna upphörde av naturliga själ.

23/4 1947 får Svenska landsbygdens ungdom (SLU) klart med Vattenfall: Strandpaviljongens nerdämda tomt på udden byts mot den nya ovanför vägen.

29/5 1949 SLU, LP och Svenska landsbygdens kvinnoförbund (SLKF) beslutar att göra något av den inköpta byggnaden (Logen), och en kostnadsberäkning görs för ”Bygdegården å Grönalund”.

17/8 1949 beslutade intresserade att bilda ”Brattbäckens Bygdegårdsförening upa, och föreningens stadgar antogs.

8/11 1949 är registrering av Brattbäckens Bygdegårdsförening upa klar.

1953 Toten ovan vägen köps av SLU för att kunna uppföra ”Logen”. Därefter startas bygget av stommen med källare under halva huset.

1961 Efter både pengabrist och många olika avslagna ansökningar läggs dock dansgolvet in.

1962-1963  dansbanans tak (fd Strandpaviljongen) trycks ner av snön och förstörs.

1963 ”Logen” är så pass klar att den kan tas i bruk.

21/6, 22/6 och 26/6 1963 arrangeras de första danerna på den nya ”Logen”.

Efter detta har danserna på Logen i Brattbäcken varit ett stående inslag i sommaren i Tåsjödalen, och där midsommardansen och avslutningsdansen, den så kallade Lammnatta, varit de stora dragarna.

I sammanhanget kan nämnas att Logen i Brattbäcken och Travlogen på travbanan i Hoting är hämtade från samma gård i Brattbäcken. Den förra var avsedd som ett tvåvånings bostadshus och den senare var gårdens ladugård som 1971 flyttades till Hoting och sedan dess också fungerar som dansbana.