BREDBAND TILL BRATTBÄCKEN! VIKTIG INFORMATION!!!!

Styrelsen har påbörjat ett bra samarbete med våra grannar i Karbäcken. De har sedan tidigare på ett mycket förtjänstfullt sätt påbörjat ett arbete med att få bredband via fiber till Karbäcken.

Den 30 maj träffades vi och diskuterade oss samman om möjligheterna att gå ihop i denna fråga. Allt för att minska kostnaderna och skapa en större kraft i frågan. Ett alternativ för oss är att ansluta oss till Västertåsjö fiberförening. De har också en informationssida på nätet www.tasjo.se

Fördelen blir då att vi blir en än större förening som kan hantera eventuella reparationskostnader lättare.

Det finns en möjlighet att söka bidrag hos Jordbruksverket via Länsstyrelsen för att bygga bredband. I Jämtland kan man få bidrag på 50 %. Utan bidrag är det omöjligt att bygga ut detta.

Ansökningstiden går snart ut så, vi måste snabbt inventera intresset.

Vi enades om att få ut intresseanmälningar till hushållen i Brattbäcken. En sammanställning av intresset i byn vill styrelsen ha till midsommar.

FÖRDELAR MED BREDBANDSFIBER

 • Snabbare internetuppkoppling
 • Smartare och billigare telefoni
 • Tjänster som bildtelefoni
 • Till till IP telefoni
 • Billigare TV utbud
 • Fullt stöd för HD och 3 D
 • Trygghetslarm
 • Kameraövervakning
 • Värdeökning på fastigheten
 • Effektivare hemmakontor
 • Påverkas inte av åsknedslag

Fiberoptikens fördelar är uppenbara, trådlösa nät ger inte alls samma möjligheter. Kapaciteten i en fiberoptisk kabel är mycket stor och kan utan problem samtidigt användas för både telefon, TV och Internet.

Mer information kommer at läggas ut på vår facebook sida.

Kontakta oss gärna med ytterligare frågor och funderingar. Det kommande utskicket till hushållen kommer att innehålla flera frågor bl a hur mycket Du kan tänka dig investera i detta. En förutsättning för att hålla ned kostnaderna, är att vi gör så mycket vi kan själva med viss grävning mm.

Hans Sundkvist, hanssundkvist@dof.se , 070-682 6144

Erik Nordin, ljungby.nordin@gmail.com , 070-677 8072

Ann-Margreth Wikström, nenna47@hotmail.com , 072-23 1040

Erika Magnusson, erika.magnusson@yahoo.se

Vårvindar friska hjälpte till på städdagen den 14 maj!

Vi var 12 stycken som trotsade vårvindarna denna dag. Vi hade stark hjälp av Signe och Mattias också, vi får inte glömma barnen. Under tre timmar utfördes verkligen goda dagsverk! Stort tack till Kjell-Erik Södergren och Torsten Sundqvist som dessutom bidrog med sina traktorer. Utan den hjälpen, blir det slitsamt.

Nu är det städat kring Skolgården, gammalt skräp som legat intill och runt huset är nu borta. Nykrattat, några gamla björkar borta,  nyoljade utemöbler på plats, en havererad hoppställning borta mm. Till slut en fröjd för ögonen att nu äntligen möta den ljusa årstiden med ordning och reda. Eric M och Kjell-Erik hann med att mäta upp takytan på fryshuset, där har styrelsen planerat att lägga nytt tak. Det gamla fryshuset, som fick en fräsch uppmålning förra året, är ett perfekt förråd.

Ann-Margreth fixade storfika med korv och kaffe med tillbehör. En paus från vårvindarna blev perfekt. Dessutom fanns det arbetsglädje kvar att börja rensa ur en av lägenheterna på övervåningen av Skolgården, avsikten är att få till två fungerande lägenheter på övervåningen. En för en fast hyresgäst, och den andra kanske som uthyrningslägenhet i byn, då det finns ett behov av husrum då vi får besökare tillfälligt.

Styrelsen kommer att upprätta en arbetsplan för renoveringen av lägenheterna. När vi sedan börjar arbetet, är alla som vill bidra med ett hammarslag eller två, VARMT VÄLKOMNA!

Sammantaget en riktigt bra dag. Nu hoppas vi i styrelsen att så många som möjligt besvarar den enkät som lämnats ut. Vi var 12 stycken idag, förhoppningsvis vill flera hjälpa till nästa gång.

Styrelsen tackar hjärtligt de 8 bybor (Kjell-Erik, Margareta, Curt, Eric M, Barbro, Eva J, Laila, Torsten) som deltog idag förutom de 4 närvarande styrelsemedlemmarna.

Nu hoppas vi att det blir en loppis den 6 juni! Redan nu är flera bord bokade och vi hoppas att det är flera som vill vara med!