BREDBAND TILL BRATTBÄCKEN! VIKTIG INFORMATION!!!!

Styrelsen har påbörjat ett bra samarbete med våra grannar i Karbäcken. De har sedan tidigare på ett mycket förtjänstfullt sätt påbörjat ett arbete med att få bredband via fiber till Karbäcken.

Den 30 maj träffades vi och diskuterade oss samman om möjligheterna att gå ihop i denna fråga. Allt för att minska kostnaderna och skapa en större kraft i frågan. Ett alternativ för oss är att ansluta oss till Västertåsjö fiberförening. De har också en informationssida på nätet www.tasjo.se

Fördelen blir då att vi blir en än större förening som kan hantera eventuella reparationskostnader lättare.

Det finns en möjlighet att söka bidrag hos Jordbruksverket via Länsstyrelsen för att bygga bredband. I Jämtland kan man få bidrag på 50 %. Utan bidrag är det omöjligt att bygga ut detta.

Ansökningstiden går snart ut så, vi måste snabbt inventera intresset.

Vi enades om att få ut intresseanmälningar till hushållen i Brattbäcken. En sammanställning av intresset i byn vill styrelsen ha till midsommar.

FÖRDELAR MED BREDBANDSFIBER

 • Snabbare internetuppkoppling
 • Smartare och billigare telefoni
 • Tjänster som bildtelefoni
 • Till till IP telefoni
 • Billigare TV utbud
 • Fullt stöd för HD och 3 D
 • Trygghetslarm
 • Kameraövervakning
 • Värdeökning på fastigheten
 • Effektivare hemmakontor
 • Påverkas inte av åsknedslag

Fiberoptikens fördelar är uppenbara, trådlösa nät ger inte alls samma möjligheter. Kapaciteten i en fiberoptisk kabel är mycket stor och kan utan problem samtidigt användas för både telefon, TV och Internet.

Mer information kommer at läggas ut på vår facebook sida.

Kontakta oss gärna med ytterligare frågor och funderingar. Det kommande utskicket till hushållen kommer att innehålla flera frågor bl a hur mycket Du kan tänka dig investera i detta. En förutsättning för att hålla ned kostnaderna, är att vi gör så mycket vi kan själva med viss grävning mm.

Hans Sundkvist, hanssundkvist@dof.se , 070-682 6144

Erik Nordin, ljungby.nordin@gmail.com , 070-677 8072

Ann-Margreth Wikström, nenna47@hotmail.com , 072-23 1040

Erika Magnusson, erika.magnusson@yahoo.se