Vårvindar friska hjälpte till på städdagen den 14 maj!

Vi var 12 stycken som trotsade vårvindarna denna dag. Vi hade stark hjälp av Signe och Mattias också, vi får inte glömma barnen. Under tre timmar utfördes verkligen goda dagsverk! Stort tack till Kjell-Erik Södergren och Torsten Sundqvist som dessutom bidrog med sina traktorer. Utan den hjälpen, blir det slitsamt.

Nu är det städat kring Skolgården, gammalt skräp som legat intill och runt huset är nu borta. Nykrattat, några gamla björkar borta,  nyoljade utemöbler på plats, en havererad hoppställning borta mm. Till slut en fröjd för ögonen att nu äntligen möta den ljusa årstiden med ordning och reda. Eric M och Kjell-Erik hann med att mäta upp takytan på fryshuset, där har styrelsen planerat att lägga nytt tak. Det gamla fryshuset, som fick en fräsch uppmålning förra året, är ett perfekt förråd.

Ann-Margreth fixade storfika med korv och kaffe med tillbehör. En paus från vårvindarna blev perfekt. Dessutom fanns det arbetsglädje kvar att börja rensa ur en av lägenheterna på övervåningen av Skolgården, avsikten är att få till två fungerande lägenheter på övervåningen. En för en fast hyresgäst, och den andra kanske som uthyrningslägenhet i byn, då det finns ett behov av husrum då vi får besökare tillfälligt.

Styrelsen kommer att upprätta en arbetsplan för renoveringen av lägenheterna. När vi sedan börjar arbetet, är alla som vill bidra med ett hammarslag eller två, VARMT VÄLKOMNA!

Sammantaget en riktigt bra dag. Nu hoppas vi i styrelsen att så många som möjligt besvarar den enkät som lämnats ut. Vi var 12 stycken idag, förhoppningsvis vill flera hjälpa till nästa gång.

Styrelsen tackar hjärtligt de 8 bybor (Kjell-Erik, Margareta, Curt, Eric M, Barbro, Eva J, Laila, Torsten) som deltog idag förutom de 4 närvarande styrelsemedlemmarna.

Nu hoppas vi att det blir en loppis den 6 juni! Redan nu är flera bord bokade och vi hoppas att det är flera som vill vara med!