ÅTERKOPPLING ÅRSMÖTET OCH SNABBLOPPIS PÅ SKOLGÅRDEN 19/3

Då var årsmötet genomfört! Ett femtontal tappra själar samlades på Skolgården.

Vi körde igenom mötet och flera frågor diskuterades. Styrelsen hade i verksamhetsberättelsen bl a tagit upp svårigheten att få bybor att engagera sig. Intentionerna förra året var höga i styrelsen, men tiden räckte inte till, styrelsearbetet är på fritid. Dessutom är det samma bybor som engagerar sig och bidrar med insatser, det behövs flera.

I år avtackades Erik Nordin, han lämnade sin ordförandepost. Föreningen har inte lyckats få fram en valberedning förra året. Detta resulterade i att styrelsen dessutom, fick hantera denna uppgift. Till innevarande år hade styrelsen inget förslag på ny ordförande för årsmötet att välja, inte heller fanns det någon intresserad till en valberedning.

Årsmötet hade inte heller något förslag, ordförande för årsmötet föreslog att frågan om  ordförande och valberedning skulle återremitteras till styrelsen för handläggning.

Styrelsen får kalla till extra årsmöte då kandidater har hittats. I avvaktan på detta får sittande styrelse lösa föreningens dagliga drift ändå.

Under året skickade styrelsen ut en enkät till byborna om föreningen och bad även om förslag till aktiviteter mm. Enkäten fick ett mycket svagt genomslag och få svar återkom.

Glädjande är dock att föreningen har en ny hyresgäst i lägenheten på Skolgården från 1 mars. Det innebär en viktig inkomst till föreningen, som annars saknar egna intäkter.

Nu har vi en tryggare möjlighet att klara driftskostnaderna för vår fina samlingslokal.

En renovering är påbörjad med tapetsering, takmålning mm Kommande hyresgäster bidrar med arbete! Köket kommer att få en rejäl uppfräschning!

Styrelseledamöter har påbörja rivning i köket. För att snabbare få ordning på köket, tar styrelsen gärna emot hjälp av händiga bybor-kontakta styrelsen om du kan bidra!!!

I samband med rivningen av köket, kommer en ”snabbloppis” med budning att ske på Skolgården lördag 19 mars kl 1400. Ett mindre kylskåp, en fin spegeldörr med karm finns. Intäkterna går till föreningskassan.

Styrelsen är på plats kl 1300.