INFORMATION BREDBANDSPROJEKTET!

Regeringen har tidigare beslutat om en bredbandssatsning i Sverige fram till år 2020. Jämtlands län får under den perioden 160 miljoner att fördela, något som Länsstyrelsen handlägger efter ansökan om bidrag.

Nu har Länsstyrelsen behandlat den första omgången ansökningar. Ca 53 miljoner fördelas till 16 projekt.

Västertåsjö fiberförening, där vi ingår är en av de lyckliga som fick sin ansökan BEVILJAD!

Just nu pågår upphandling av mark- och kabelarbete (grävning), material och installation samt kommunikationsoperatör. Sammanlagt ligger tre upphandlingar ute just nu. Anbudstiden har precis gått ut, och utvärdering av anbuden mm pågår.

När detta är klart, då börjar arbetet! Beslut måste fattas för att kunna anlita entreprenörer.

Det blir ett informationsmöte när anbuden är utvärderade!

Till detta även ett informationsbrev med en bindande intresseanmälan/kontrakt.

Nu är det viktigt att vi alla som är intresserade, fullföljer sitt intresse så att vi kan fullfölja projektet. I tidigare information på hemsidan har alla fördelar beskrivits med fiberanslutning!

När entreprenör är anlitad kommer en tidsplan att sättas, som är MYCKET VIKTIG att hålla. Alla fastighetsägare kommer att få utföra lite faktiskt arbete i detta.

Snart kommer ett informationsmöte att genomföras!

Kontakta styrelsen om det finns några funderingar!

EXTRA TACK till Kaj-Gunnar och Jan-Sören Lindh och Eva Pettersson.
De har lagt EXTRA krut på bredbandsprojektet!

Om allt går vägen surfar vi TOKFORT innan nästa vinter!

Nu är vi på gång!!!!!!!!