Extrainsatt årsmöte

Styrelsen för Brattbäckens samhällsförening kallar medlemmarna till ett extra årsmöte fredag den 11 april kl 19.00 på Skolgården.

Det extra årsmötet är påkallat med anledning av ett brådskande behov att revidera nuvarande stadgar. Detta för att enklare och mer effektivt kunna driva föreningens verksamhet och fastställa teckningsrätten för föreningen.

Endast denna fråga kommer att avhandlas, det ges inte tillfälle för några övriga frågor.

Väl mött hälsar styrelsen!